Meest gestelde vragen

Kies een onderwerp in de lijst hieronder.

Ja, u kan overstappen naar Ebem. Vroeger kon u voor elektriciteit of gas uitsluitend terecht bij het nutsbedrijf dat actief was in uw gemeente. Maar onder impuls van Europa is dit helemaal veranderd.

Sinds 1 juli 2003 koopt u stroom en aardgas bij de leverancier van uw keuze. Dit geldt zowel voor gezinnen als voor bedrijven en organisaties.

Ebem is een energieleverancier. Wij verkopen elektriciteit en gas aan gezinnen, aan KMO's en aan zelfstandigen.

Met Ebem kiest u voor betrouwbare leveringen tegen scherpe prijzen.

Wij staan dicht bij de mensen en kiezen resoluut voor duurzaam ondernemen en zorg voor het milieu . Wij produceren zelf elektrische stroom op een manier die jaren voorsprong heeft op de milieunormen van Kyoto.

Ebem is ontstaan in Merksplas, de enige gemeente in Vlaanderen die na de vrijmaking van de energiemarkt haar nutsbedrijf zelfstandig liet voortbestaan.

Ebem is erkend door de VREG, de Vlaamse reguleringsinstantie voor elektriciteit en aardgas. De VREG-vergunning bewijst dat wij financieel en technisch stevig staan.

Indien u elektriciteit of gas afneemt bij een andere leverancier, dan regelt Ebem de opzeg met inachtname van de wettelijke opzegtermijn.

U verplaatsen is niet nodig. U kan alles afhandelen via deze website.

Tijdens de procedure om klant te worden vult u de domiciliëring in. Deze domiciliëringsopdracht dient u uit te printen, te ondertekenen en te bezorgen aan Ebem, via mail, fax of post.

Ben je al klant en je wil toch je overschrijvingen voortaan via een domiciliëring betalen, dan kan je een mandaatopdracht vinden onder "Mijn Ebem".

Heb je vragen of is één en ander niet duidelijk, neem dan even contact via telefoon of mail.

Vanaf de eerste dag na de opzegtermijn bij uw huidige leverancier. De overschakeling gebeurt zonder onderbreking in de levering van elektriciteit en/of aardgas.

Ebem zorgt er altijd voor dat de overschakeling plaats vindt op de eerst mogelijke datum.

Enkele dagen voor het einde van de opzegtermijn bij uw huidige leverancier zal uw netbeheerder, of het meetbedrijf Indexis dat in opdracht van een aantal netbeheerders werkt, u vragen uw meterstand door te geven.

Nadat u uw meterstand heeft doorgegeven, zal uw oude leverancier zijn eindafrekeningsfactuur opmaken.

Indien u vergeet uw meterstand door te geven, zal uw netbeheerder of meetbedrijf een schatting maken van de meterstand op basis van uw vorige verbruiksgegevens.

Neen, dit is niet nodig. Aan de installatie verandert niets.

Neen, u ontvangt slechts één factuur. In de factuur die u ontvangt van Ebem is het gebruik van het distributienet (de transportkost) inbegrepen.

Indien het om een nieuwe aansluiting gaat, kan u punt 1 en 2 overslaan. Deze kan binnen de termijn van 1 week in orde worden gebracht.

Bij een verandering van energieleverancier zijn er voor wat betreft opzegtermijnen bij uw huidige leverancier
2 mogelijkheden:

1. U hebt een contract van onbepaalde duur:

U kan iedere maand opzeggen, er wel rekening mee houdend dat wij minimaal 21 dagen op voorhand uw huidige leverancier dienen te verwittigen. Dit om hem in staat te stellen uw meterstanden te laten opnemen en een eindafrekening te maken.
Bovendien hebt u, als consument, daar bovenop 14 kalenderdagen bedenktijd. En reken nog een 5 tal dagen voor Ebem om alles in orde te brengen.

Dus concreet : Reken voor een standaard leverancierswissel 45 dagen vanaf de ontvangst van uw intentie om over te stappen. In bepaalde, dringende gevallen kan deze termijn ingekort worden tot minimaal 28 dagen. Sneller kan bij Ebem om juridische en technische redenen helaas niet!

 Ebem regelt de volledige opzeg voor u.

2. U hebt een contract van bepaalde duur:

Er staat duidelijk een einddatum vermeld in uw contractgegevens bij uw huidige leverancier! Deze datum geeft enkel de einddatum van uw tariefformule weer. Jaarlijks gemeten klanten kunnen ook hier op ieder moment van leverancier wisselen.

Ook hier gelden de opzegtermijnen en verwerkingstijden van punt 1 en de 14 dagen bedenktijd bedenktijd voor u.

De overgang of nieuwe aansluiting zelf, loopt in beide gevallen volgens een gelijkaardige procedure: het snelst en makkelijkst zowel voor u als voor ons regelt u alles via het internet op onze website www.ebem.be onder de module “klant worden”.

Het enige dat u, naast uw identiteitskaart, bij de hand moet hebben zijn uw EAN-nrs: deze aansluitnummers (verschillend voor gas en elektriciteit) beginnen met 54… en tellen 18 cijfers in totaal.
U vindt ze op uw facturen van uw vorige leverancier of via een simpel telefoontje naar uw netbeheerder Eandis (078/35.35.34) of Infrax (078/35.30.20).

Mocht u nog geen internet hebben, of lijkt het allemaal nogal ingewikkeld, dan volstaat een telefoontje naar 014/43.10.31 Wij zenden u dan de gevraagde contracten op per post: gelieve er dan wel rekening mee te houden dat bovenstaande termijnen met een weekje verlengd worden.

Na ontvangst van uw documenten, regelt Ebem zo snel mogelijk met inachtname van de hogermelde regels uw aansluiting of overgang.

Alle details vindt u op deze website in het onderdeel Verhuizen. Hier volgt een kort overzicht.

1. Meld tijdig aan uw huidige leverancier wanneer u vertrekt. U blijft immers verantwoordelijk voor de betaling van de facturen zolang het abonnement op uw naam staat.

Het beëindigen van een energieabonnement kost niets. Opgelet evenwel: indien u geen opvolgers hebt en de meter(s) dus laat afsluiten, dan zal de distributienetbeheerder u een vergoeding aanrekenen.

2. Sluit een contract met een energieleverancier voor uw nieuw adres. Hier kunnen zich verschillende situaties voordoen.

Meest courant is dat u samen met de vorige bewoners, de eigenaar of het immo-kantoor de meterstand(en) noteert en meldt aan de leverancier van uw keuze.

Als uw nieuw adres nog niet aangekoppeld is aan het elektriciteits- en/of aardgasnet, dan dient u een nieuwe aansluiting aan te vragen.

Indien de vorige bewoners de meters hebben laten afsluiten, of indien u niet samen met hen de meterstanden kan noteren, dan dient u een zgn. heropening te vragen.

Alle details vindt u op deze website in het onderdeel Verhuizen.

Dan dient u samen met uw opvolger een overnameformulier in te vullen en te ondertekenen, en dit te bezorgen aan uw energieleverancier.

Indien u klant bent bij Ebem is het zeer eenvoudig. Ga op deze website naar Mijn Ebem, ga naar de pagina Beheer Contracten en selecteer Verhuis. Volg de aanwijzingen op het scherm.

De aankoppeling gebeurt door de distributienetbeheerder. U zal met hem contact moeten opnemen wanneer het einde van de werken in zicht komt.

Klik hier indien u niet weet wie uw netbeheerder is.

Staat de nieuwbouw afgelegen? Verifieer dan bij de netbeheerder of u aardgas kan krijgen. Wettelijk is hij niet verplicht elk gebouw aan te koppelen op het aardgasnet. Dit heeft te maken met de hoge kosten in dunbebouwde gebieden.

Voor elektriciteit bestaat dit probleem niet: de netbeheerder is wettelijk verplicht elke woning of pand aan te koppelen op het elektriciteitsnet.

Kies uw leverancier . Sinds de vrijmaking van de energiemarkt bepaalt u zelf bij wie u aardgas en/of elektriciteit koopt. Tussen de leveranciers bestaan verschillen op het gebied van prijzen, algemene voorwaarden en bedrijfsvoering.

Uzelf dient een contract af te sluiten met de energieleverancier van uw keuze. De plaatselijke distributienetbeheerder zorgt voor het openen van de meter. Hij stuurt hiervoor zijn mensen ter plaatse.

Klant worden bij Ebem kan via deze website.

Uw distributienetbeheerder staat in voor de opname van de meterstanden.

Sommige netbeheerders hebben deze taak uitbesteed aan een meteropnemingsbedrijf.

Klik hier indien u niet weet wie uw netbeheerder is.

Wanneer het de jaarlijkse meteropname betreft kan je best hiervoor uw distributienetbeheerder raadplegen. Bij een verhuis (of verkoop) dien je je meterstanden zelf door te geven aan Ebem via het "overnameformulier meterstanden". Dit vind je onder de rubriek "verhuizen".

Klik hier indien u niet weet wie uw netbeheerder is.

Bij Ebem en uw distributienetbeheerder kan je terecht voor vragen over je meterstanden.

Indien je verhuist kan je voor al je vragen terecht bij Ebem.

Klik hier indien u niet weet wie uw netbeheerder is.

Verwittig uw elektriciteitsnetbeheerder.

Het speciale telefoonnummer dat u kan gebruiken om defecten te melden staat op uw facturen.

Klik hier indien u niet weet wie uw netbeheerder is.

Neem alle voorzorgsmaatregelen (geen vonken veroorzaken, gaskranen dicht, deuren en vensters open).

Verwittig zonder dralen uw aardgasnetbeheerder.

Het speciale telefoonnummer dat u kan gebruiken om gasreuk te melden staat op uw facturen.

Klik hier indien u niet weet wie uw netbeheerder is.

1. Bij een storing of panne op het elektriciteits- of het aardgasnet neemt u contact op met uw distributienetbeheerder. Hij is verantwoordelijk voor de goede en veilige werking van het net.

Binnen de twee uur na de melding dient hij ter plaatse te zijn om aan de oplossing van het probleem te werken. In het geval van een gasprobleem zelfs zo snel mogelijk.

Het speciale telefoonnummer dat u kan gebruiken om storingen te melden staat op uw facturen.

Klik hier indien u niet weet wie uw netbeheerder is.

2. De netbeheerder staat ook in voor de goede werking en het onderhoud van uw aansluitingen . Indien er schade is, en deze is niet door u veroorzaakt, zijn de herstellingskosten voor rekening van de netbeheerder.

3. Voor een fout of een probleem op uw binneninstallatie (de leidingen voorbij de meter, en de aangesloten toestellen) is uw netbeheerder niet verantwoordelijk. Contacteer indien nodig een vakman.

4. De netbeheerder mag de toevoer van stroom of aardgas onderbreken voor werken aan het net. Indien het gaat om geplande werken, dient de netbeheerder deze onderbreking tenminste twee werkdagen van tevoren aan u te melden.

5. Uw energieleverancier (Ebem) is dus niet aansprakelijk voor technische storingen.

Linksboven op uw facturen. U kan uw Klantnummer ook terugvinden via Mijn Ebem (na inloggen).

Linksboven op de factuur. U kan de nummers van facturen ook terugvinden via Mijn Ebem (na inloggen). Daar vindt u dan meteen ook het overzicht van uw betalingen.

Simpel gezegd: u laat de facturen van een leverancier rechtstreeks naar uw bank sturen, die de betaling verricht zonder dat u iets hoeft te doen.

Natuurlijk moet u vooraf een zgn. domiciliëringsopdracht ondertekenen.

Domiciliëren is handig en efficiënt voor u, maar ook voor de leverancier. Het maakt de administratie eenvoudiger. Dat vindt ook Ebem. Een domiciliëring wordt door Ebem slechts éénmaal aangeboden. Bij onvoldoende provisie zal u een aanmaning krijgen en dient u het bedrag zelf over te schrijven.

U krijgt uw eerste voorschotfactuur 1 tot 2 weken na de aansluitdatum. Mocht u na die periode nog steeds geen voorschotfactuur ontvangen hebben, gelieve ons dan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Op voorschotfacturen - het woord zegt het zelf - wordt u een voorschot aangerekend voor uw verbruik. Dit voorschot werd berekend op basis van de tariefformule die u gekozen heeft en het standaard jaarverbruik op het aansluitpunt dat doorgegeven wordt door het meteropnemingsbedrijf.

Het totale, al dan niet geschatte, jaarverbruik wordt gedeeld door 12 om de hoogte van uw voorschotfactuur te berekenen.

De voorschotfactuur vermeldt ook de periode waarop het voorschot betrekking heeft. Zodra Ebem uw meterstanden ontvangt van het meteropnemingsbedrijf, maken wij een afrekenfactuur.

Minstens eenmaal per jaar ontvangt u een afrekenfactuur.

Zodra het meteropnemingsbedrijf ons uw meterstanden bezorgt, kennen wij uw exacte verbruik en kunnen wij een afrekenfactuur opstellen. Van het totale bedrag worden natuurlijk de betaalde voorschotten afgetrokken.

Wij berekenen dan ook een nieuw voorschot. Dit doen we door het verbruik tussen de twee jongste meteropnemingen te delen door het aantal dagen, en dit resultaat te vermenigvuldigen met 365. Dit geeft ons een schatting van het jaarverbruik.

Dit geschatte jaarverbruik wordt dan op zijn beurt gedeeld door 12.

Uw voorschotten worden berekend aan de hand van het historisch verbruik van uw laatste afrekening, indien gekend. Dit verbruik wordt omgerekend naar een jaarverbruik via een "door de overheden opgelegde berekeningsmethode", waarbij de wintermaanden zwaarder doorwegen.

De prijzen die gehanteerd worden zijn degenen zoals ze nu gekend zijn, eventueel vermeerderd of verminderd met een factor indien de prognoses een totaal ander beeld geven. Mocht er geen historisch energieverbruik gekend zijn, dan gebeurt de voorschotberekening op basis van een geschat jaarverbruik, hetwelk ons werd aangeleverd door uw distributienetbeheerder.

U kan uw voorschotten steeds aanpassen, in de mate van het redelijke, en dit zowel telefonisch als schriftelijk.

Een gedetailleerde uitleg en praktisch voorbeeld vindt u onder het menu "Info" > "Informatie voorschot".

Mogelijk heeft uw betaling onze brief gekruist. Het kan immers een tijdje duren eer uw betaling effectief op onze bankrekening verschijnt.

Kijk uw rekeninguitreksels na en verifieer de betalingen aan Ebem.

Vindt u voor een bepaalde periode geen betaling terug, dan is er mogelijk sprake van een vergetelheid, of had u de factuur misschien niet ontvangen. U kan steeds onze klantendienst contacteren om dit verder na te gaan. Het telefoonnummer van onze klantendienst is 014.43.10.31.

Vindt u voor elke factuur een betalingsbewijs, fax het betalingsbewijs van de bewuste factuur dan snel door op het nummer 014/43.10.32. Mogelijk was u vergeten de gestructureerde mededeling te vermelden en vond men uw betaling niet terug.

Vragen i.v.m. uw factuur kan je ook altijd mailen naar facturatie@ebem.be of info@ebem.be.

Indien een factuur effectief onbetaald is gebleven, en wij een herinneringsbrief dienen te versturen, kan er een administratieve kost worden aangerekend.

Rekeningnummer: 091-0169027-82
Iban: BE25 0910 1690 2782
BIC: GKCCBEBB

Bankgegevens: Belfius Bank, Pachecolaan 44, 1000 Brussel

Nee, u dient de betreffende factuur niet te betalen. U dient ons schriftelijk op de hoogte te brengen van de betwisting.

Om ontvankelijk te zijn dienen klachten omtrent facturatie binnen de 12 maand na factuurdatum ingediend te worden.

Bij vragen over de correctheid van de factuur kan u ons steeds bereiken op het nummer 014.43.10.31.

U kan ons ook schrijven op het volgende adres:

Ebem
Klantendienst
Industrieweg 3-5
2330 Merksplas

of u kan mailen naar facturatie@ebem.be.

Gelieve uw klantennummer en het desbetreffende factuurnummer te vermelden.

Voorschotfacturen hebben steeds betrekking op de periode waarin de factuur valt.

De termijn hangt af van uw keuze bij het afsluiten van het contract. De voorschotfactuur slaat dus op hetzij één, hetzij twee, hetzij drie maanden.

De periode van de afrekenfactuur is de periode tussen twee meteropnames.

Dit zijn de algemene gegevens van Ebem:

Ebem
Industrieweg 3-5
2330 Merksplas

facturatie@ebem.be of info@ebem.be

tel.014.43.10.31
fax. 014.43.10.32

Rekeningnummer: 091-0169027-82 / BE25 0910 1690 2782

Het best betaalt u per domiciliëring . Uw eerste factuur (of facturen) zal u nog met een overschrijving dienen te voldoen, tot op het moment dat u de mandaatopdracht getekend hebt, aan ons bezorgd hebt en wij alles met uw bankinstelling hebben kunnen regelen.

Het overschrijvingsformulier is aan uw factuur vastgehecht en het bedrag is ingevuld. Op elke overschrijving staat een gestructureerde mededeling vermeld.

Mocht u om één of andere reden een persoonlijk overschrijvingsformulier gebruiken (of als u werkt bijvoorbeeld via webbanking), gelieve de gestructureerde mededeling steeds over te nemen. Zo kunnen wij uw betaling correct en sneller verwerken.

Ingeval u in één betaling verscheidene facturen tegelijk zou voldoen, vermeld dan op de overschrijving de gestructureerde mededeling van één van deze facturen, bij voorkeur deze van de recentste of vermeld tenminste uw klantnummer.

Op de factuur staat steeds een vervaldatum: voor deze datum moet de factuur betaald zijn. In principe is dit 15 dagen na verzenddatum (verzenddatum is drie dagen na factuurdatum).

Indien uw factuur laattijdig in uw bezit kwam, bijv. door vertraging bij De Post, dan geldt de poststempel als datum van ontvangst.

1. U betaalt gewoonlijk per overschrijving (of de domiciliëring is nog niet in orde): schrijf zo snel mogelijk het achterstallige bedrag over met vermelding van de gestructureerde mededeling of klantnummer.

2. U betaalt gewoonlijk per domicilïering: schrijf zo snel mogelijk het achterstallige bedrag over met vermelding van de gestructureerde mededeling of klantnummer.

Nu is het belangrijk zo snel mogelijk uw betalingen in orde te brengen.

Op een laatste verwittiging vindt u ook een vervaldatum (15 dagen later). Hebt u betaald voor die datum en ons tijdig een bewijs van betaling toegestuurd, of gefaxt op het nummer 014.43.10.32, dan kan een drop eventueel geannuleerd worden. Wel kan het zijn dat er een waarborg wordt gevraagd om enige zekerheid te hebben naar de toekomst toe.

Een geldig betalingsbewijs is een betalingsborderel dat afgestempeld werd door de bank met de vermelding 'uitgevoerd' of 'betaald'. Ook een kopie van het rekeningsuittreksel is een goed bewijs.

Een andere mogelijkheid is dat de bank een bevestiging stuurt dat alles correct betaald werd.

U kan het laten doorsturen door de bank of De Post. Dat is voor ons trouwens een extra zekerheid dat het inderdaad betaald is.

Als wij geen bewijs van betaling binnengekregen hebben, wordt uw aansluitpunt gedropt.

Dit wil zeggen dat u nog steeds uw achterstallige facturen dient te betalen en dat u nog 60 dagen de tijd hebt om een nieuwe leverancier te zoeken.

Indien u geen betalingsovereenkomst hebt met Ebem of indien u geen andere leverancier gevonden hebt, zal u na de dropdatum beleverd worden door de netbeheerder. Indien u een zakelijke aansluiting heeft wordt u effectief afgesloten.

Contacteer ons

  • Ebem BV
  • Leopoldstraat 10 bus 001
  • 2330 Merksplas
  • BTW BE 0477.065.004

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Inschrijven

Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. De essentiële en functionele cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analytische cookies) om informatie te verzamelen over hoe u en anderen onze website gebruiken. Wij maken ook gebruik van sociale media plugins, waarvoor ook cookies worden gebruikt. Voor alle niet-essentiële of niet-functionele cookies vragen wij steeds uw toestemming alvorens deze te plaatsen. U kan uw keuze hieronder meedelen. Als u hier eerst meer informatie over wilt, verwijzen wij u door naar onze cookieverklaring.

Alle cookies aanvaarden Alle cookies weigeren Voorkeuren instellen
});