Energie-audits voor KMO’s

EBEM is een energieleverancier die elektriciteit en aardgas aan haar klanten levert. Maar uiteraard willen wij onze klanten helpen bij het optimaliseren van hun verbruik. Naast de spaartips die voor alle consumenten van toepassing zijn, willen wij een energie-efficiëntie service aanbieden aan onze KMO-klanten.

Hiervoor werken wij samen met ZES (Zero Emission Solutions). Een bedrijf, geleid door Alex Polfliet, dat al jaren zijn sporen verdiend heeft in het zoeken naar de ideale oplossing voor uw energie-problemen of in de zoektocht naar de optimalisatie van uw verbruik.

Zero Emission Solutions zal deze energiediensten leveren en zal daartoe – op voorstel van EBEM – een aparte overeenkomst met de EBEM-eindklant afsluiten.

Zero Emission Solutions staat in voor de uitvoering van volgende diensten:

Energiekadaster

Inhoud: Het energiekadaster is een uitgebreide energetische (interne en externe) benchmark-analyse van het globale gebouwenpark. Deze gebouwen zijn uiteenlopend op het vlak van grootte, datum van ingebruikname, inplanting van het gebouw in de omgeving, manier van verwarmen, reeds uitgevoerde energiebesparende maatregelen, e.a. Het energieverbruik van de verschillende sites verschilt door deze factoren. Een energiekadaster relativeert het verbruik op basis van deze verschillen en maakt het mogelijk om de sites te vergelijken.

Het energiekadaster vormt de basis voor het opstellen van een intern energie actieplan. Een energiekadaster wordt opgesteld na analyse van de (historische) verbruiken en de energetische kenmerken van de gebouwen. Een sitebezoek is daarvoor niet nodig.

Doel: Prioriteren van de aandacht op vlak van energie binnen het gebouwenpark en inschatten van de grootteordes van besparingspotentieel.

Energiescan

Inhoud: Analyse van de (historische) verbruiken, ontwikkeling van kengetallen, rondgang door de site, opstellen van een lijst van mogelijke maatregelen in het kader van rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie (met kostprijs, energiebesparing, Return on Investment, Internal Rate of Return (project IRR EBITDA), TerugVerdienTijd, complexiteit en prioriteit).

Doel: opportuniteiten inzake energie-efficiëntie nader bekijken en komen tot investeringen in structurele REG-maatregelen (technische maatregelen, organisatorische maatregelen en gedragsmaatregelen), zowel met betrekking tot de gebouw gebonden als de proces gebonden energievraag. Verder stimuleren van investeringen in hernieuwbare energie en structurele verankering van energiezorg in de bedrijfsvoering verzekeren (indien relevant als opstap tot het behalen van een gestructureerd energiemanagementsysteem (bvb. ISO 50001)

Detailaudit

Inhoud: idem aan energiescan, maar dan specifiek ingezoomd op een onderdeel van de site (vb. verwarming, perslucht, koeling, verlichting, PV-installatie …) en met een belangrijke nadruk op monitoring.

Energie-coaching

Inhoud: traject dat idealiter volgt op de opmaak van een energiescan. Het traject bestaat uit een 3-tal overlegmomenten en telefonische consultaties indien nodig verspreid over 9 maanden. Binnen dit traject wordt een energie-actieplan uitgewerkt en wordt de uitvoering van de acties begeleid. ZES staat aan de zijde van de klant en helpt door:

  • Verdelen van standaard bestekken voor diverse technologieën (PV, warmtepomp, zonneboiler,…)
  • Marktraadpleging bij de voornaamste marktspelers
  • Opzoeken van mogelijke ESCO’s (Relighting, HVAC, isolatie, WKK, PV, …)
  • Offerte-analyse
  • Het wegwijs maken van bedrijven in het actuele aanbod van premies, subsidies e.d. door middel van onze eigen “ZES Zoekwijzer Energie Subsidies”.

Doel: begeleiding bij het implementeren van maatregelen.

Carbon footprint

Inhoud: Een berekening en een analyse van de CO2-uitstoot van de organisatie (opgesplitst in scope 1, scope 2 en scope 3 emissies volgens het Greenhouse Gas Protocol). De uitstoot van het energieverbruik wordt geanalyseerd, naast het waterverbruik, brandstofverbruik voor transport, afval, materialen, e.a.

Doel: een foto van de milieubelasting van de organisatie.

Haalbaarheidsstudie Photovoltaïsche installatie (PV-installatie)

Inhoud: Opmaak van een haalbaarheidsstudie maken voor een PV-project op het dak van het gebouw aan de hand van een technisch bezoek waarbij enerzijds het dak wordt onderzocht (eerste screening van de dakstabiliteit, kwaliteit van de dakhuid, technieken op het dak, dakranden, afmetingen, etc.) en anderzijds de elektrische installatie wordt bekeken (ALS, cabine, etc). Uitvoering van een dakschaduwstudie. Vervolgens worden het stabiliteitsverslag en de netstudie aangevraagd en geanalyseerd om te komen tot de ideale geïnstalleerde capaciteit van de PV-installatie, daarbij rekening houdend met het lokale elektriciteitsverbruik en eventuele beperkingen en kosten inzake netaansluitingen.

Daarnaast wordt het technisch functioneren, de technische randapparatuur en de voor- en nadelen van een PV-installatie toegelicht, net als het ondersteuningsmechanisme en het mechanisme van verkoop van stroom. Tot slot wordt het financieel potentieel van diverse scenario’s (grootte-orde van opgesteld vermogen en investeringsformule) berekend met kostprijs, energiebesparing, Return on Investment, Internal Rate of Return (project IRR EBITDA), TerugVerdienTijd en Net Present Value en dit in verschillende scenario’s

Doel: onderzoek of het integreren van een PV-installatie op het dak financieel en technisch efficiënt kan zijn.

U kan Zero Emission Solutions contacteren op volgende manier:

Contacteer ons

  • Ebem BV
  • Leopoldstraat 10 bus 001
  • 2330 Merksplas
  • BTW BE 0477.065.004

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Inschrijven

Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. De essentiële en functionele cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analytische cookies) om informatie te verzamelen over hoe u en anderen onze website gebruiken. Wij maken ook gebruik van sociale media plugins, waarvoor ook cookies worden gebruikt. Voor alle niet-essentiële of niet-functionele cookies vragen wij steeds uw toestemming alvorens deze te plaatsen. U kan uw keuze hieronder meedelen. Als u hier eerst meer informatie over wilt, verwijzen wij u door naar onze cookieverklaring.

Alle cookies aanvaarden Alle cookies weigeren Voorkeuren instellen
});