Zonnepanelen en niet meer terugdraaien.... Lap, het is zover!

Eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter betalen niet langer een prosumententarief, maar wel de gangbare prijs per KWh die ze van het net afnemen. Via een terugleveringscontract kan dan de geïnjecteerde stroom wel weer verkocht worden aan een energieleverancier.

Bij wie reeds een digitale meter heeft, zal dit vanaf het verschijnen van het arrest in het Staatsblad op 1 maart 2021 in voege treden. Wie nog een terugdraaiende teller heeft, zal vanaf de plaatsing van een digitale meter op het nieuwe systeem moeten overstappen. Verwacht wordt dat dit de terugverdientijd voor veel eigenaars wat zal verlengen. Door veel zonnestroom rechtstreeks te verbruiken, kan het financiële verlies echter meevallen, of kan je in het nieuwe systeem zelfs voordeliger uitkomen.

  1. Je hebt een digitale meter nodig anders werkt het systeem niet
    Met die digitale meter kan men precies meten hoeveel elektriciteit je in het net injecteert en welke vergoeding je daarvoor zal krijgen. De analoge meter waar mee het grootste deel van de PV-installaties momenteel nog uitgerust is zou best zo snel mogelijk vervangen worden door een digitale versie. Want meten is weten.... Maar blijkbaar ligt er uitstel op tafel tot 2025. Benieuwd of dit voorstel de grondwettelijke toets zal doorstaan. Wij hebben een flauw vermoeden van ....
  2. Je installatie wordt in 2021 (of later) geplaatst
    Dan zal je automatisch gebruik maken van het nieuwe systeem met injectietarief en niet van het systeem met het principe van terugdraaiende teller en prosumententarief.

Installaties die in 2021 minder dan 15 jaar oud zijn en uitgerust zijn met een analoge teller zullen vermoedelijk nog even kunnen nog genieten van het principe van de terugdraaiende teller. De opgewekte energie die je niet onmiddellijk verbruikt, wordt teruggestuurd naar het net waardoor je meter terugdraait. Voor jouw energie betaal je je totale verbruik min de energie die je zelf heb geproduceerd. Voor het dubbele gebruik van het net (zowel afname als injectie) betaal je het prosumententarief.

Als je installatie jonger is dan 15 jaar maar je hebt al wel een digitale meter, dan wordt vanaf 1 maart 2021 het nieuwe systeem met injectietarief toegepast. In het nieuwe systeem met een injectietarief valt het voordeel van de terugdraaiende teller weg: je zal voortaan betalen voor alle energie die je verbruikt en een vergoeding krijgen voor de elektriciteit die je injecteert. Je zal in dit systeem geen prosumententarief betalen.

Of dit voor jou een positieve of negatieve oplossing is, hangt af van je verbruiksprofiel: hoe hoog is je onmiddellijke zelfverbruik? Als je de energie die je produceert zelf onmiddellijk verbruikt of als je een batterij hebt om deze op te slaan dan kan het systeem met injectietarief voordeliger zijn.

Ja dus. Heb je een digitale meter en zonnepanelen, dan schakel je automatisch over naar het systeem met injectietarief.

Hoe hoger je zelfverbruik, hoe minder elektriciteit je op het net injecteert. Als je dus overdag regelmatig thuis bent en je jouw elektrische toestellen gebruikt of als je overdag je elektrische wagen thuis oplaadt, zal je gemiddeld minder elektriciteit in het net injecteren.
Een andere manier om je zelfverbruik te beïnvloeden is door te investeren in een batterij. Zo kan je je energie tijdelijk opslaan en gebruiken zonder dat je deze hoeft af te nemen en injecteren op het net, bijvoorbeeld na zonsondergang in de winter of wanneer je bepaalde elektrische apparaten 's nachts wilt laten werken.

Het bedrag dat je ontvangt voor de elektriciteit die je op het net injecteert wordt afgetrokken van het bedrag dat je moet betalen voor de elektriciteit. De verrekening gebeurt dus automatisch op je factuur. Daar moet je zelf niets voor doen.

Het bedrag dat je ontvangt voor je injectie is door Ebem intussen bepaald : voorlopig bieden wij enkel een variabel tarief aan. Dit in combinatie met een variabel afnametarief gebaseerd op dezelfde parameter. Uiteraard wordt bij de injectie enkel het energieluik zelf vergoed door Ebem want dat is, samen met het jaarlijkse vaste vergoeding, ook bij de afname het enige onderdeel van uw factuur waarvoor wij zelf instaan. U kan het maandelijkse tarief raadplegen op onze tariefkaart en website : gelieve er wel rekening mee te houden dat het getoonde tarief steeds gebaseerd is op de indexen van de maand voordien. Simpelweg om dat de verwachte spottarieven steeds maar op de dag voorafgaand aan de levering worden bepaald en het hierdoor wachten is tot de voorlaatste dag van de maand voor aleer het maandtarief voor die voorbije maand gekend is.

• In de afname vergoeding zitten naast de energieprijs ook volgende kosten vervat : de nominatie- en allocatiekost op het net, de netverliezen, de onbalansen (veroorzaakt doordat wij niet exact weten wanneer u afneemt), de kost voor groene energie afkomstig uit België enz...

• Bij uw injectievergoeding werkt dit in tegengestelde richting : u krijgt een gemiddelde prijs per maand (gespreid over de maanden tijdens uw afrekeningsperiode). Wij weten niet wanneer u injecteert, zelf verbruikt via uw panelen en het belangrijkste : zelfs niet wanneer en hoeveel u produceert (afhankelijk van het weer per regio). Daar zijn opnieuw onbalanskosten aan verbonden en die kunnen hoog oplopen. Bovendien gaat u sowieso in de winter minder injecteren maar dan worden die -meestal hogere- prijzen wel meegenomen bij het bepalen van het gemiddelde.

• Door een variabel tarief aan te bieden blijft de verhouding tussen uw afnametarief en uw injectie tarief wel met elkaar verbonden en dat lijkt ons het eerlijkste.

• Vanaf 01 maart 2021 wordt het digitale Ebem Groen Sol@r-tarief automatisch toegepast. Dit contract is van bepaalde duur maar stopt bij Ebem wanneer de afname wordt stopgezet of wanneer u naar een andere leverancier overstapt. De meest recente tariefkaart hiervan vindt u op www.ebem.be. Dit enkelvoudige tarief is iets goedkoper dan ons standaardtarief Ebem Groen Variabel en het is exact hetzelfde als ons Ebem Groen B@sic-uurtarief maar dan wel gekoppeld aan een variabele injectievergoeding. Een PV-terugleveringscontract met vaste tarieven is bij Ebem voorlopig nog niet mogelijk: de impact hiervan wordt nog onderzocht. Wij houden u op de hoogte mocht dit wel gebeuren.

• Enkel indien u niet akkoord gaat met ons voorstel dient u ons te verwittigen. Het volstaat dat u ons een mail stuurt naar info@ebem.be met vermelding van:

• Uw klantnummer K.........

Het EAN-nummer van het aansluitadres elektriciteit met PV-installatie waarover het gaat: EAN54.........

• Bovendien dient u dan zo snel mogelijk een contract af te sluiten bij een andere leverancier. De tussentijdse periode zal helaas enkel aan dit variabele Sol@r-tarief kunnen afgerekend worden. Wij zullen uw overgang zo soepel mogelijk laten verlopen.

Neen, dit kan in principe bij verschillende leveranciers : Ebem zal echter enkel injectiecontracten aanbieden aan klanten die ook voor de afname contractueel aan Ebem verbonden zijn.

Indien onze informatie correct is zal men bij PV-eigenaars die reeds een digitale meter hebben, uitgaan van het reeds behaalde rendement in combinatie met de leeftijd van de installatie. Het doel moet zijn om minstens tot een rendement van 5% te komen. Daardoor zal de premie voor iedere installatie verschillend kunnen zijn. Voor consumenten die nu nog een analoge meter hebben (en die verplicht zullen moeten omschakelen in de komende jaren naar een digitale versie) is er nog geen heldere stellingname.

Je zal die zelf moeten aanvragen blijkbaar. En dit dient te gebeuren bij VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap). Het adres van hun website is de volgende:
https://www.energiesparen.be/Nog even dit geheel terzijde... De insteek zou moeten zijn:

Zonnepanelen leggen doe je voor het milieu! …en momenteel is die energie inderdaad nog altijd iets duurder dan via kernenergie of gas. Een digitale meter is er heus niet alleen om te pesten : die dient om de netwerken slimmer te maken (injectie en afname beter afstemmen) waardoor er minder leidingen moeten gelegd worden en er minder netverliezen zijn (wat ten goede komt aan iedereen die van dat net gebruik maakt). Het is bovendien een fair systeem omdat duidelijk is hoe iedereen dat net gebruikt.
Dit in tegenstelling tot de vroegere compensatieregeling: injecteren in de zomer (dus gebruik van het net) en afnemen in de winter (opnieuw gebruik van dat net) en “en passant” een deel opgewekte energie rechtstreeks verbruiken. Maar wanneer wordt die exact verbruikt? Wanneer exact gebeuren injectie en afname van het net? Daarop moet een analoge meter het antwoord schuldig blijven. En meestal injecteer je als er volop energie is en op een moment dat er minder verbruik nodig is en je haalt energie van het net wanneer die schaarser en dus duurder is. Niet echt koosjer dus. Het stroomnet is immers geen batterij die uw stroom opslaat om het op een later tijdstip weer af te geven. De digitale meter en het apart bekijken van injectie en afname passen in een systeem dat beter aansluit bij de realiteit en bij de actuele uitdagingen van de energiemarkt.

In het verleden werd voor dit dubbele gebruik eerst niets betaald (helemaal niet koosjer…), daarna een kunstmatig prosumententarief (ook niet zo fair t.o.v. iedere bezitter afzonderlijk want er werd geen enkele rekening gehouden met gelijktijdig verbruik en het werd louter berekend op het vermogen van de omvormer). Vanaf 01/03/2021 wordt de werkelijke kost aangerekend. Met dien verstande dat voor de injectie (nog) geen distributietarief betaald moet worden …. Dit in tegenstelling met de professionele gebruikers boven de 10 kW-piek. Misschien zit dat er dus ook nog wel aan te komen…?
Langs de andere kant krijgt u een gelijkaardige vergoeding per kWh zoals die aan professionele installaties wordt toegekend.

Blijven zonnepanelen een goed idee?

Ja, zeker. U draagt zo bij aan de totale hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare energie in België en u helpt mee de klimaatverandering tegen te gaan. Bovendien produceert u een deel van uw stroom zelf, waardoor u minder afneemt van het net en ook minder betaalt. Door de nieuwe regeling kan het zijn dat de terugverdientijd van uw investering in zonnepanelen langer wordt, maar dat betekent niet dat u dat geld kwijt bent. Het rendement ligt ietsje lager maar u zal toch ook minimaal 25 jaar kunnen genieten van een aanzienlijk lagere energierekening.

Blijft de digitale meter een goed idee?

Ook hier een volmondig ja! Dankzij de digitale meter kunnen afname en verbruik apart opgevolgd worden. Deze data dragen bij tot het inzicht dat we nodig hebben om ons elektriciteitsnet voor te bereiden op een volledig hernieuwbare energiemarkt, waarin ook particuliere prosumenten een belangrijke rol zullen spelen.

Contacteer ons

  • Ebem BV
  • Leopoldstraat 10 bus 001
  • 2330 Merksplas
  • BTW BE 0477.065.004

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Inschrijven
Ebem gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Akkoord