Energiedelen : Wat hebt u nodig? Wat zijn de voorwaarden?

 • Elke locatie/deelnemer heeft een eigen aansluiting op het elektriciteitsnet van Fluvius met een eigen meter.
 • Elke locatie/deelnemer heeft een digitale meter
 • Elke locatie/deelnemer heeft aan Fluvius de toestemming gegeven om kwartierwaarden uit die digitale meter uit te lezen en die door te sturen naar zijn leverancier (‘meetregime 3’). U geeft die toestemming door meetregime 3 aan te vragen bij uw leverancier. U betaalt dan 1,14 euro (incl. btw) extra per jaar voor het tarief databeheer. Dat tarief databeheer is een onderdeel van de nettarieven.
 • Elke locatie/deelnemer maakt onderling goede afspraken over de betaling en de prijs. Dat kan bijvoorbeeld met de modelovereenkomst op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.
 • Energiedelen en persoon-aan-persoon verkoop hebben enkel een effect op de energiecomponent van de elektriciteitsfactuur. Het blijft dus het meest voordelig om uw geproduceerde energie zo veel mogelijk zelf te verbruiken.
 • U produceert energie: Zet u een overschot op het net? Dan krijgt u een terugleveringsvergoeding van uw leverancier. Op onze website kan u opvolgen hoe hoog die terugleveringsvergoeding is.
 • Verkoopt of deelt u dat overschot? Dan valt die terugleveringsvergoeding weg. Maar voor de ontvanger van uw overschot is die energie meer waard.
 • U ontvangt energie: U betaalt minder voor de energiecomponent aan uw leverancier. Op onze website kan u opvolgen hoe hoog die energiecomponent gemiddeld is. Voor elke ontvangen kWh zonne-energie valt die energiecomponent weg. Maar u blijft voor die ontvangen energie wel nettarieven, heffingen en kosten voor groenestroom en warmte-krachtkoppeling betalen.

Let op:

Hebt u een overschot in een bepaald kwartier? En verkoopt of deelt u dat met iemand anders? Dan wordt dat overschot in mindering gebracht van het elektriciteitsverbruik van de andere in dat kwartier.
Verbruikt die andere op dat moment niets? Dan wordt er niets in mindering gebracht. U ontvangt dan wel een terugleveringsvergoeding.

Fluvius voert de verrekeningen bij energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop uit.

Daarom zal Fluvius:

 • De verschillende vormen van energie-uitwisseling registreren
 • Bepaalde deelnamevoorwaarden controleren, bv. of de kwartierwaarden uit de digitale meter worden uitgelezen
 • De afgenomen, geïnjecteerde en gedeelde energievolumes doorgeven aan de betrokkenen en de energieleveranciers.
 • De betrokkenen moeten zich daarvoor eerst aanmelden via het online klantenportaal van Fluvius. U leest daar ook over de verdere nodige stappen en hoe het systeem precies werkt.

Specifieke voorwaarden aan het energiedelen of de persoon-aan-persoonverkoop bij Ebem:

 • Er wordt een jaarlijkse fee (Tarief Databeheer Energiedelen) van 80 € excl. BTW aangerekend om de extra administratieve kosten op te vangen. En dit zowel bij de producerende als de afnemende partij. Deze hoeven evenwel niet beiden bij Ebem klant te zijn. Deze vergoeding dient om de bijkomende kosten te dekken die ontstaan in het kader van Energiedelen (onder meer de verwerking van de gedeelde volumes, de opmaak van de correctiefactuur en de evenwichtsverantwoordelijkheid) en wordt onmiddellijk en pro rata verrekend in uw correctiefactuur.
 • De leverpunten waarvoor u Energiedelen wenst toe te passen, zijn uitsluitend gelegen in het Vlaams Gewest.
 • Energiedelen kan bij Ebem uitsluitend in combinatie met dynamische prijszetting en het EBEM Groen Dyn@mic-tarief.
 • Digitale meter, SMR3-regime met dynamisch tarief en maandelijkse afrekening zijn verplicht. Er wordt dus niet met voorschotten gewerkt.
 • De communicatie en facturatie verlopen uitsluitend digitaal
 • Ebem maakt 2 keer per jaar ( semestrieel ) een correctiefactuur op over de voorafgaande periode van 6 maanden : hiervan wordt niet afgeweken, althans toch niet totdat Fluvius erin slaagt om het hele proces van energiedelen volledig te automatiseren. De correctiefactuur zal opgesteld worden conform de termijnen binnen het energiedecreet.
 • Deze Overeenkomst is van onbepaalde duur en is geldig gedurende de hele looptijd van uw reguliere leveringsovereenkomst. U heeft het recht om deze overeenkomst op te zeggen, losstaande van uw leveringsovereenkomst. In dergelijk geval dient u de Netbeheerder op de hoogte te brengen dat u niet langer wenst te energiedelen. Zodra wij van de Netbeheerder de bevestiging hebben ontvangen dat het energiedelen werd stopgezet voor uw leverpunt, zal die laatste overeenkomst worden beëindigd.
 • Ebem kan de overeenkomst beëindigen in geval van niet-betaling van de correctiefactuur, indien u verandert van energieleverancier, of indien Ebem een einde maakt aan uw leveringsovereenkomst, ongeacht om welke reden.
 • Na beëindiging van de overeenkomst, zal u een finale correctiefactuur ontvangen

Contacteer ons

 • Ebem BV
 • Leopoldstraat 10 bus 001
 • 2330 Merksplas
 • BTW BE 0477.065.004

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Inschrijven
Ebem gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Akkoord