Hoe wordt uw voorschot berekend?

Normale werkwijze

Er wordt gekeken naar het verbruik op uw afrekening evenals de periode (duur) :  dit verbruik wordt dan geëxtrapoleerd naar 1 jaar, rekening houdend met zomer en winterperiodes (via een RLP-weging). Aan de hand van dit bekomen jaarverbruik en de op dat ogenblik geldende tarieven wordt het totale factuurbedrag berekend en dit wordt dan gedeeld door 12 .

Wat is die RLP-weging?

De prijzen worden niet berekend aan de hand van het rekenkundig gemiddelde maar ze worden gewogen via een lastprofiel. Dit profiel zijn wij verplicht te gebruiken door de CREG en VREG en is voor alle leveranciers hetzelfde. Grosso modo betekent dit dat u in de wintermaanden meer energie verbruikt (bij gas is dit zelfs extreem het geval) en weegt de prijs van die maanden iets zwaarder door. Vandaar dat verschil. Bij aardgas verbruik je gedurende 5 maand ongeveer 80% van je jaarverbruik.

Onderstaande tabel geeft een idee hoe fel de maandelijkse verbruiken ongeveer verschillen seizoengebonden.

Afbeelding Voorschot berekening

Let op! In realiteit worden de prijzen niet per maand gewogen maar per kwartier! Op een jaar zijn dat 35040 coëfficiënten.

Die erg gedetailleerde informatie over die lastprofielen (tot eind 2021 was dit een SLP-weging en vanaf 1 januari 2022 RLP wat staat voor Real Load Profile) kan u vinden bij www.synergrid.be bij “profielen” onder de rubriek “statistiek en gegevens”.

Geldende tarieven

Na de grote stijging in vraag net na de Corona-periode piekten de prijzen al enorm in november en december 2021 naar 3 of 4 keer de normale hoogte. In januari en begin februari volgde een hoopvolle daling maar door de oorlog in Oekraïne zitten we nu en voor de volgende 12 maanden op ongeziene niveaus. Momenteel staat de aardgasprijs, zelfs na de recente “daling” nog op een niveau dat 8 tot 10 keer het gemiddelde niveau van de voorbije 10 jaar was . Wij beseffen dat dit pijn doet maar wij zijn nu éénmaal in een economische oorlog verzeild geraakt.

Voorbeeld

U verbruikt op 340  dagen 3000 KWh elektriciteit. Dit wordt RLP-gewogen (verdeelsleutel door de CREG bepaald) herrekend naar 1 jaar (365 dagen) : bijvoorbeeld 3250 KWh. Stel dat 3250 KWh op dit ogenblik voor uw tariefformule 1950 euro kost, dan wordt uw voorschot 1950/12 = 163 euro per maand. Wij ronden af naar gehele getallen.

Afwijkingen

Ingevolge maatregelen van de netbeheerders of diverse overheden kan het zijn dat er een extra correctie wordt toegepast. Denken we maar aan de invoering energiebijdrage Vlaanderen de BTW-verlaging van 21 naar 6% , wijziging van de distributiekosten en federale bijdrages enz…Er wordt ook steeds rekening gehouden met de prognose van de energietarieven die de VREG voorzien heeft in haar simulator, de V-test (onze simulator werkt met dezelfde paramaters en indexen).

Zo is het mogelijk dat u zelfs bij een lager verbruik en na een creditnota toch een hoger voorschot dient te betalen : dit om te vermijden dat uw afrekening te zwaar zal uitvallen.

Opmerkingen

Bij een nieuwbouw of een heropening van de meter wordt uitgegaan van het geschat jaarverbruik dat wij van uw netbeheerder ontvangen.

Bij Ebem kan u steeds uw voorschotten aanpassen in de mate van het redelijke : een simpel telefoontje of mailtje volstaat.

Waarom wordt een voorschotverhoging doorgevoerd zoals in oktober 2022?

Oorzaken van prijsstijgingen kunnen liggen bij de oorlog (zoals in Oekraïne) of zelfs een handelsoorlog waardoor er schaarste ontstaat, de enorme droogte, een gebrek aan (koel)water. En ook de wind wil niet echt meewerken de laatste maanden. Neem daarbij het speculatieve element en deze “perfecte storm” zorgt voor ongeziene prijsniveaus. Bij Ebem zijn alle contracten variabel en dit kan bijkomende maatregelen vergen. Bij uw laatste afrekening werd reeds een correctie ingecalculeerd bij het bepalen van uw voorschot op basis van de verwachte prijzen op het moment van die afrekening. Maar wie had toen kunnen voorzien wat er de laatste 12 maanden is gebeurd?

Indien nodig dan gaat Ebem alsnog voorzichtig te werk : de verhoging die wij voorstellen is vermoedelijk nog niet voldoende om uw verbruik volledig op te vangen maar is desalniettemin een goede leidraad: geconfronteerd worden met een torenhoge afrekening is immers ook geen pretje...

Bovendien is ons voorstel niet te “nemen of te laten”.

Mocht u, om één of andere goede reden, niet akkoord gaan met deze verhoging dan volstaat een eenvoudig mailtje naar facturatie@ebem.be. U kan het ons ook per brief meedelen. Wij zullen dan geen of een beperkte aanpassing volgens uw keuze doorvoeren. Het mogelijke gevolg is wel dat er geen gratis afbetalingsplan wordt toegestaan als bij uw afrekening blijkt dat de door u zelf bepaalde voorschotten ontoereikend waren.

Heel deze problematiek kan uiteraard ook gebeuren met een tegenovergesteld scenario : mochten de groothandelsprijzen significant dalen dan gaan wij voorschotten uiteraard terug naar beneden aanpassen.

Contacteer ons

  • Ebem BV
  • Leopoldstraat 10 bus 001
  • 2330 Merksplas
  • BTW BE 0477.065.004

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Inschrijven

Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. De essentiële en functionele cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analytische cookies) om informatie te verzamelen over hoe u en anderen onze website gebruiken. Wij maken ook gebruik van sociale media plugins, waarvoor ook cookies worden gebruikt. Voor alle niet-essentiële of niet-functionele cookies vragen wij steeds uw toestemming alvorens deze te plaatsen. U kan uw keuze hieronder meedelen. Als u hier eerst meer informatie over wilt, verwijzen wij u door naar onze cookieverklaring.

Alle cookies aanvaarden Alle cookies weigeren Voorkeuren instellen
});