Privacy Policy

Ebem hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Daarom willen wij transparant zijn over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarom wij die verzamelen, en wat wij er mee doen. Daarnaast willen wij u op de hoogte stellen van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om deze redenen raden wij u sterk aan om onze privacyverklaring te lezen en indien u vragen heeft, ons te contacteren.

Ebem verwerkt en beschermt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679, hierna: “AVG”). Ebem heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, ook wel Data Protection Officer of DPO genoemd, die toeziet op de naleving van de AVG.

Definities

De volgende definities helpen u onze privacyverklaring beter te begrijpen:

• “Wij”, “Onze”, “Ons”, verwijst naar Ebem, Industrieweg 3-5, 2330 Merksplas.
• “U”, “Uw” verwijst naar de betrokkene, dit is de persoon van wie de gegevens verwerkt worden.
• “Persoonsgegevens” verwijzen naar elke informatie die u identificeert als een individu (direct of indirect).
• “Website”: verwijst naar https://www.ebem.be/.

Welke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelen wij over u?

Op welke manier verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

 1. Als u deze zelf aan ons hebt verstrekt;
 2. Wanneer u gebruik maakt van onze applicaties, website, diensten en/of producten;
 3. Wanneer wij die verkrijgen van derden zoals de distributienetbeheerders of contractueel verbonden ondernemingen;
 4. Door openbare bronnen te raadplegen.

Welke categorieën van persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

• Identificatiegegevens: dit zijn de gegevens die ons toelaten om u direct te identificeren, zoals uw naam.
• Contactgegevens: met deze gegevens kunnen we u contacteren. Hieronder vallen uw adres, telefoonnummer en email.
• Contractgegevens: dit zijn gegevens die u bij het afsluiten van het contract met ons gedeeld hebt.
• Elektronische gegevens: dit zijn gegevens die op de website of applicatie verzameld worden, zoals uw IP-adres.
• Aansluitingskenmerken: dit zijn de gegevens die we hebben over uw aansluitingspunt(en).
• Productgegevens: Dit zijn gegevens over welke producten en/of diensten u gebruikt.
• Switching-gegevens: Indien uw aansluiting wijzigt of u overstapt van leverancier, verzamelen we hierover gegevens. De gegevens rond deze wissel worden switching gegevens genoemd.
• (Sociaal) tarief gegevens: de gegevens rond uw tarief en uw mogelijks beschermd statuut vallen hieronder.
• Communicatie en e-mail : Hieronder vallen alle contactmomenten die u met Ebem had en de e-mails die u van ons ontving.
• Factuurgegevens: Deze gegevens hebben we nodig om uw facturen op te kunnen maken.
• Verbruiksgegevens: De gegevens rond uw verbruik zijn nodig om de correcte bedragen te kunnen factureren.
• Betalingsgegevens: Onder deze gegevens valt uw betalingsvoorkeur en de gegevens die nodig zijn om deze uit te voeren, zoals uw domiciliëringsaanvraag.
• Gegevens verkregen in kader van een rechtszaak of gerechtelijke procedures : Als u ooit een rechtszaak met Ebem hebt, houden we gegevens bij, zoals conclusies, dadingen, collectieve schuldbemiddelingen of beslissingen van de rechter.
• Invorderingsgegevens: dit zijn de gegevens die we gebruiken om achterstallige betalingen te innen.
• RRN: het rijksregisternummer gebruiken we alleen om te verzekeren dat rechthebbenden het sociaal tarief en een beschermd statuut krijgen.

Automatische informatie: Wanneer u onze website bezoekt of een nieuwsbrief ontvangt, verzamelen we informatie aan de hand van cookies en andere technieken. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u graag door naar onze cookie policy.

Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ten minste een van de volgende verwerkingsgronden:

 • Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking.
 • Wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Wanneer de verwerking gebeurt in het kader van een wettelijke verplichting.
 • Wanneer er een gerechtvaardigd belang is voor Ebem.

Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming schrijft geen bewaartermijnen voor. Ebem verwerkt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze gegevens worden verzameld. We verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract zolang u klant bent en voor een periode van minimaal drie jaar na einde klantrelatie. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk om correcties op de meterstanden te kunnen doorvoeren.
Sommige gegevens houden we langer bij dan nodig voor de verwerking. Zo bewaren we persoonsgegevens die nodig zijn voor het opmaken van de boekhouding en verantwoordingsstukken tot zeven jaar na einde klantrelatie om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Zodra dat u deze persoonsgegevens aan ons heeft bezorgd, ongeacht of dit actief of automatisch werd gedaan, heeft u de mogelijkheid om de volgende rechten uit te oefenen:

Recht op informatie en toegang
Ebem verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie door u te informeren via deze privacyverklaring. U heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens op te vragen die wij over u verzamelen.

Recht op rectificatie
Indien de persoonsgegevens die Ebem over u bewaart onjuist zijn, heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren.

Recht op gegevenswissing
U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. Bij afwezigheid van een wettelijke verplichting of een dwingende gerechtvaardigde reden, zal Ebem uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel mogen opslaan, maar niet verder mogen verwerken.

Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens
Dit recht is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, op basis van de uitvoering van een overeenkomst. Ebem zal uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm ter beschikking stellen om ze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven.

Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken in de gevallen waarin Ebem uw persoonsgegevens verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van Ebem. In dat geval zal Ebem de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij we dwingende en gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
Indien u van mening bent dat Ebem inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

U kan ons steeds contacteren om uw rechten uit te oefenen.

Wij hechten belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens

Ebem doet er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren op zo’n manier de bescherming van uw rechten. Accounts op “Mijn Ebem” vereisen een gebruikersnaam en een wachtwoord om in te loggen. Gebruikers moeten hun gebruikersnaam en wachtwaard veilig bewaren en deze niet delen met derden.

Waar wordt de website gehost en waar bevinden de gegevens zich?

Deze website is gehost door LCL Belgium n.v. in België. Uw persoonsgegevens zijn veilig opgeslagen in Diegem.

Welke persoonsgegevens worden gedeeld door de organisatie?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze medewerkers. Wij kunnen deze persoonsgegevens ook doorgeven aan bepaalde organisaties waarmee we samenwerken voor de uitvoering van onze diensten. Deze organisaties voeren verwerkingen uit in opdracht van Ebem en wij verstrekken enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening.

Daarnaast kan Ebem ook (wettelijk) verplicht worden om uw persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, toezichthouders, politie of bijvoorbeeld aan professionele raadgevers (zoals een bewindvoerder of advocaat). Uw persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming niet doorgegeven, verkocht of verhuurd aan derde partijen die deze vervolgens voor eigen doeleinden verder verwerken.

Wijziging van de privacyverklaring

Ebem kan deze privacyverklaring op elk moment wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de kennisgeving van kracht. Deze kennisgeving kan op alle mogelijke manieren gebeuren, inclusief maar niet gelimiteerd tot het posten van de aangepaste privacyverklaring op de website. We moedigen gebruikers aan om de privacyverklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de veranderingen die een invloed kunnen hebben op u. Het voortdurend gebruik van de website geeft aan dat gebruikers toestemmen met de privacyverklaring.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft omtrent deze privacyverklaring, kan u steeds contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO):

Ebem bvba
Leopoldstraat 10 bus 001
2330 Merksplas
Of via mail op dpo@ebem.be

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 7 september 2018.

Contacteer ons

 • Ebem BV
 • Leopoldstraat 10 bus 001
 • 2330 Merksplas
 • BTW BE 0477.065.004

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Inschrijven

Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. De essentiële en functionele cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analytische cookies) om informatie te verzamelen over hoe u en anderen onze website gebruiken. Wij maken ook gebruik van sociale media plugins, waarvoor ook cookies worden gebruikt. Voor alle niet-essentiële of niet-functionele cookies vragen wij steeds uw toestemming alvorens deze te plaatsen. U kan uw keuze hieronder meedelen. Als u hier eerst meer informatie over wilt, verwijzen wij u door naar onze cookieverklaring.

Alle cookies aanvaarden Alle cookies weigeren Voorkeuren instellen
});