Facturen

Waar vind ik mijn Ebem Klantnummer?

Linksboven op uw facturen. U kan uw Klantnummer ook terugvinden via Mijn Ebem (na inloggen).

Waar vind ik het nummer van een Ebem-factuur?

Linksboven op de factuur. U kan de nummers van facturen ook terugvinden via Mijn Ebem (na inloggen). Daar vindt u dan meteen ook het overzicht van uw betalingen.

Wat is een domiciliëring?

Simpel gezegd: u laat de facturen van een leverancier rechtstreeks naar uw bank sturen, die de betaling verricht zonder dat u iets hoeft te doen.

Natuurlijk moet u vooraf een zgn. domiciliëringsopdracht ondertekenen.

Domiciliëren is handig en efficiënt voor u, maar ook voor de leverancier. Het maakt de administratie eenvoudiger. Dat vindt ook Ebem. Een domiciliëring wordt door Ebem slechts éénmaal aangeboden. Bij onvoldoende provisie zal u een aanmaning krijgen en dient u het bedrag zelf over te schrijven.

Wanneer krijg ik mijn eerste factuur?

U krijgt uw eerste voorschotfactuur 1 tot 2 weken na de aansluitdatum. Mocht u na die periode nog steeds geen voorschotfactuur ontvangen hebben, gelieve ons dan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Wat zijn voorschotfacturen?

Op voorschotfacturen - het woord zegt het zelf - wordt u een voorschot aangerekend voor uw verbruik. Dit voorschot werd berekend op basis van de tariefformule die u gekozen heeft en het standaard jaarverbruik op het aansluitpunt dat doorgegeven wordt door het meteropnemingsbedrijf.

Het totale, al dan niet geschatte, jaarverbruik wordt gedeeld door 12 om de hoogte van uw voorschotfactuur te berekenen.

De voorschotfactuur vermeldt ook de periode waarop het voorschot betrekking heeft. Zodra Ebem uw meterstanden ontvangt van het meteropnemingsbedrijf, maken wij een afrekenfactuur.

Wat zijn afrekenfacturen?

Minstens eenmaal per jaar ontvangt u een afrekenfactuur.

Zodra het meteropnemingsbedrijf ons uw meterstanden bezorgt, kennen wij uw exacte verbruik en kunnen wij een afrekenfactuur opstellen. Van het totale bedrag worden natuurlijk de betaalde voorschotten afgetrokken.

Wij berekenen dan ook een nieuw voorschot. Dit doen we door het verbruik tussen de twee jongste meteropnemingen te delen door het aantal dagen, en dit resultaat te vermenigvuldigen met 365. Dit geeft ons een schatting van het jaarverbruik.

Dit geschatte jaarverbruik wordt dan op zijn beurt gedeeld door 12.

Hoe wordt uw voorschot berekend?

Uw voorschotten worden berekend aan de hand van het historisch verbruik van uw laatste afrekening, indien gekend. Dit verbruik wordt omgerekend naar een jaarverbruik via een "door de overheden opgelegde berekeningsmethode", waarbij de wintermaanden zwaarder doorwegen.

De prijzen die gehanteerd worden zijn degenen zoals ze nu gekend zijn, eventueel vermeerderd of verminderd met een factor indien de prognoses een totaal ander beeld geven. Mocht er geen historisch energieverbruik gekend zijn, dan gebeurt de voorschotberekening op basis van een geschat jaarverbruik, hetwelk ons werd aangeleverd door uw distributienetbeheerder.

U kan uw voorschotten steeds aanpassen, in de mate van het redelijke, en dit zowel telefonisch als schriftelijk.

Een gedetailleerde uitleg en praktisch voorbeeld vindt u onder het menu "Info" > "Informatie voorschot".

Ik heb betaald, toch krijg ik nog een herinnering

Mogelijk heeft uw betaling onze brief gekruist. Het kan immers een tijdje duren eer uw betaling effectief op onze bankrekening verschijnt.

Kijk uw rekeninguitreksels na en verifieer de betalingen aan Ebem.

Vindt u voor een bepaalde periode geen betaling terug, dan is er mogelijk sprake van een vergetelheid, of had u de factuur misschien niet ontvangen. U kan steeds onze klantendienst contacteren om dit verder na te gaan. Het telefoonnummer van onze klantendienst is 014.43.10.31.

Vindt u voor elke factuur een betalingsbewijs, fax het betalingsbewijs van de bewuste factuur dan snel door op het nummer 014/43.10.32. Mogelijk was u vergeten de gestructureerde mededeling te vermelden en vond men uw betaling niet terug.

Vragen i.v.m. uw factuur kan je ook altijd mailen naar facturatie@ebem.be of info@ebem.be.

Indien een factuur effectief onbetaald is gebleven, en wij een herinneringsbrief dienen te versturen, kan er een administratieve kost worden aangerekend.

Wat is het rekeningnummer van Ebem?

Rekeningnummer: 091-0169027-82
Iban: BE25 0910 1690 2782
BIC: GKCCBEBB

Bankgegevens: Belfius Bank, Pachecolaan 44, 1000 Brussel

Indien ik niet akkoord ga met een factuur, moet ik die dan betalen?

Nee, u dient de betreffende factuur niet te betalen. U dient ons schriftelijk op de hoogte te brengen van de betwisting.

Om ontvankelijk te zijn dienen klachten omtrent facturatie binnen de 12 maand na factuurdatum ingediend te worden.

Bij vragen over de correctheid van de factuur kan u ons steeds bereiken op het nummer 014.43.10.31.

U kan ons ook schrijven op het volgende adres:

Ebem
Klantendienst
Industrieweg 3-5
2330 Merksplas

of u kan mailen naar facturatie@ebem.be.

Gelieve uw klantennummer en het desbetreffende factuurnummer te vermelden.

Over welke termijn gaat mijn voorschotfactuur?

Voorschotfacturen hebben steeds betrekking op de periode waarin de factuur valt.

De termijn hangt af van uw keuze bij het afsluiten van het contract. De voorschotfactuur slaat dus op hetzij één, hetzij twee, hetzij drie maanden.

De periode van de afrekenfactuur is de periode tussen twee meteropnames.

Op welke manieren kan ik betalen?

Dit zijn de algemene gegevens van Ebem:

Ebem
Industrieweg 3-5
2330 Merksplas

facturatie@ebem.be of info@ebem.be

tel.014.43.10.31
fax. 014.43.10.32

Rekeningnummer: 091-0169027-82 / BE25 0910 1690 2782

Hoe kan ik het best betalen?

Het best betaalt u per domiciliëring . Uw eerste factuur (of facturen) zal u nog met een overschrijving dienen te voldoen, tot op het moment dat u de mandaatopdracht getekend hebt, aan ons bezorgd hebt en wij alles met uw bankinstelling hebben kunnen regelen.

Het overschrijvingsformulier is aan uw factuur vastgehecht en het bedrag is ingevuld. Op elke overschrijving staat een gestructureerde mededeling vermeld.

Mocht u om één of andere reden een persoonlijk overschrijvingsformulier gebruiken (of als u werkt bijvoorbeeld via webbanking), gelieve de gestructureerde mededeling steeds over te nemen. Zo kunnen wij uw betaling correct en sneller verwerken.

Ik wil meer dan één factuur tegelijk betalen

Ingeval u in één betaling verscheidene facturen tegelijk zou voldoen, vermeld dan op de overschrijving de gestructureerde mededeling van één van deze facturen, bij voorkeur deze van de recentste of vermeld tenminste uw klantnummer.

Wanneer moet de factuur betaald worden?

Op de factuur staat steeds een vervaldatum: voor deze datum moet de factuur betaald zijn. In principe is dit 15 dagen na verzenddatum (verzenddatum is drie dagen na factuurdatum).

Indien uw factuur laattijdig in uw bezit kwam, bijv. door vertraging bij De Post, dan geldt de poststempel als datum van ontvangst.

Als ik een herinneringsbrief ontvang, wat moet ik dan doen?

1. U betaalt gewoonlijk per overschrijving (of de domiciliëring is nog niet in orde): schrijf zo snel mogelijk het achterstallige bedrag over met vermelding van de gestructureerde mededeling of klantnummer.

2. U betaalt gewoonlijk per domicilïering: schrijf zo snel mogelijk het achterstallige bedrag over met vermelding van de gestructureerde mededeling of klantnummer.

Ik heb een laatste verwittiging gekregen, wat nu?

Nu is het belangrijk zo snel mogelijk uw betalingen in orde te brengen.

Op een laatste verwittiging vindt u ook een vervaldatum (15 dagen later). Hebt u betaald voor die datum en ons tijdig een bewijs van betaling toegestuurd, of gefaxt op het nummer 014.43.10.32, dan kan een drop eventueel geannuleerd worden. Wel kan het zijn dat er een waarborg wordt gevraagd om enige zekerheid te hebben naar de toekomst toe.

Wat wordt als betalingsbewijs aanvaard?

Een geldig betalingsbewijs is een betalingsborderel dat afgestempeld werd door de bank met de vermelding 'uitgevoerd' of 'betaald'. Ook een kopie van het rekeningsuittreksel is een goed bewijs.

Een andere mogelijkheid is dat de bank een bevestiging stuurt dat alles correct betaald werd.

Aangezien ik afgesloten ben, werkt mijn fax niet. Hoe kan ik het betalingsbewijs dan doorsturen?

U kan het laten doorsturen door de bank of De Post. Dat is voor ons trouwens een extra zekerheid dat het inderdaad betaald is.

Wat gebeurt er als ik niet reageer op de laatste verwittiging?

Als wij geen bewijs van betaling binnengekregen hebben, wordt uw aansluitpunt gedropt.

Dit wil zeggen dat u nog steeds uw achterstallige facturen dient te betalen en dat u nog 60 dagen de tijd hebt om een nieuwe leverancier te zoeken.

Indien u geen betalingsovereenkomst hebt met Ebem of indien u geen andere leverancier gevonden hebt, zal u na de dropdatum beleverd worden door de netbeheerder. Indien u een zakelijke aansluiting heeft wordt u effectief afgesloten.

Contacteer ons

  • Ebem bvba
  • Leopoldstraat 10 bus 001
  • 2330 Merksplas
  • BTW BE 0477.065.004

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  Inschrijven
Ebem gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Cookie PolicyAkkoord