Zonnepanelen en niet meer terugdraaien.... Lap, het is zover!

Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de regeling rond de terugdraaiende teller gedurende een periode van 15 jaar onwettig is. Wat betekent dit concreet?

Eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter betalen niet langer een prosumententarief, maar wel de gangbare prijs per KWh die ze van het net afnemen. Via een terugleveringscontract kan dan de geïnjecteerde stroom wel weer verkocht worden aan een energieleverancier.

Bij wie reeds een digitale meter heeft, zal dit vanaf vandaag (???) in voege treden. Wie nog een terugdraaiende teller heeft, zal vanaf de plaatsing van een digitale meter op het nieuwe systeem moeten overstappen. Verwacht wordt dat dit de terugverdientijd voor veel eigenaars wat zal verlengen. Door veel zonnestroom rechtstreeks te verbruiken, kan het financiële verlies echter meevallen, of kan je in het nieuwe systeem zelfs voordeliger uitkomen.

Hoe gaat dit concreet in zijn werk?

  1. Je hebt een digitale meter nodig anders werkt het systeem niet
    Met die digitale meter kan men precies meten hoeveel elektriciteit je in het net injecteert en welke vergoeding je daarvoor zal krijgen. De analoge meter waar mee het grootste deel van de PV-installaties momenteel nog uitgerust is zal zo snel mogelijk vervangen worden door een digitale versie vermoeden wij. Want meten is weten...
  2. Je installatie wordt in 2021 (of later) geplaatst
    Dan zal je automatisch gebruik maken van het nieuwe systeem met injectietarief en niet van het systeem met het principe van terugdraaiende teller en prosumententarief.

Wat met installaties die voor 2021 werden goedgekeurd?

Installaties die in 2021 minder dan 15 jaar oud zijn en uitgerust zijn met een analoge teller zullen vermoedelijk nog even kunnen nog genieten van het principe van de terugdraaiende teller. De opgewekte energie die je niet onmiddellijk verbruikt,  wordt teruggestuurd naar het net waardoor je meter terugdraait. Voor jouw energie betaal je je totale verbruik min de energie die je zelf heb geproduceerd. Voor het dubbele gebruik van het net (zowel afname als injectie) betaal je het prosumententarief. Een versnelde uitrol van de digitale meter kan dus verwacht worden….. Hoe lang dit  nog duurt? Geen idee! En wat in tussentijd? Geen idee!

Als je installatie jonger is dan 15 jaar maar je hebt al wel een digitale meter, dan wordt onmiddellijk (wanneer exact weten wij ook nog niet?) het nieuwe systeem met injectietarief toegepast. In het nieuwe systeem met een injectietarief valt het voordeel van de terugdraaiende teller weg: je zal voortaan betalen voor alle energie die je verbruikt en een vergoeding krijgen voor de elektriciteit die je injecteert. Je zal in dit systeem geen prosumententarief betalen.

Of dit voor jou een positieve of negatieve oplossing is, hangt af van je verbruiksprofiel: hoe hoog is je onmiddellijke zelfverbruik?  Als je de energie die je produceert zelf onmiddellijk verbruikt of als je een batterij hebt om deze op te slaan dan kan het systeem met injectietarief voordeliger zijn. 

Ik heb een digitale meter en zonnepanelen geplaatst voor 2021. Schakel ik automatisch over naar het systeem met injectietarief?

Ja dus. Heb je een digitale meter en zonnepanelen, dan schakel je automatisch over naar het systeem met injectietarief.

Hoeveel elektriciteit zal ik injecteren op het net?

Hoe hoger je zelfverbruik, hoe minder elektriciteit je op het net injecteert. Als je dus overdag regelmatig thuis bent en je jouw elektrische toestellen gebruikt of als je overdag je elektrische wagen thuis oplaadt, zal je gemiddeld minder elektriciteit in het net injecteren.
Een andere manier om je zelfverbruik te beïnvloeden is door te investeren in een batterij. Zo kan je je energie tijdelijk opslaan en gebruiken zonder dat je deze hoeft af te nemen en injecteren op het net, bijvoorbeeld na zonsondergang in de winter of wanneer je bepaalde elektrische apparaten 's nachts wilt laten werken.

Hoe word ik vergoed voor de elektriciteit die ik op het net injecteer?

Het bedrag dat je ontvangt voor de elektriciteit die je op het net injecteert wordt afgetrokken van het bedrag dat je moet betalen voor de elektriciteit. De verrekening gebeurt dus automatisch op je factuur. Daar moet je zelf niets voor doen.

Hoeveel bedraagt de injectievergoeding?

Het bedrag dat je ontvangt voor je injectie is door Ebem nog niet bepaald omwille van het feit dat er nog teveel onzekerheden zijn vanuit de kant van de overheden en intercommunales naar de leveranciers toe. Wij hebben alle betrokken marktpartijen hierover geïnterpelleerd maar wachten nog op een aantal concrete antwoorden. Dit zou zowel een vast als een variabel (uur- of seizoensgebonden) bedrag per kWh kunnen zijn.

Moet ik een contract voor injectie nemen?

Ja, want anders word je niet vergoed voor de elektriciteit die je op het net injecteert. Momenteel wordt hieraan bij Ebem nog gesleuteld, in afwachting van concrete antwoorden vanuit de kant van de overheden, maar dit zal hopelijk binnenkort beschikbaar zijn.

Moet ik een contract voor injectie en afname bij dezelfde leverancier nemen?

Neen, dit kan in principe bij verschillende leveranciers : Ebem zal echter enkel injectiecontracten aanbieden aan klanten die ook voor de afname contractueel aan Ebem verbonden zijn.

Hoe zit het nu met de beloofde premie door de Vlaamse regering?

Indien onze informatie correct is zal men bij PV-eigenaars die reeds een digitale meter hebben, uitgaan van het reeds behaalde rendement in combinatie met de leeftijd van de installatie. Het doel moet zijn om minstens tot een rendement van 5% te komen. Daardoor zal de premie voor iedere installatie verschillend kunnen zijn. Voor consumenten die nu nog een analoge meter hebben (en die verplicht zullen moeten omschakelen in de komende jaren naar een digitale versie) is er nog geen heldere stellingname.

Hoe verkrijg je deze éénmalige premie?

Je zal die zelf moeten aanvragen blijkbaar. En dit dient te gebeuren bij VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap). Het adres van hun website is de volgende:
https://www.energiesparen.be/

Contacteer ons

  • Ebem bvba
  • Industrieweg 3-5
  • 2330 Merksplas
  • BTW BE 0477.065.004

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  Inschrijven
Ebem gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Cookie PolicyAkkoord